Kevytyrittäjän vakuutukset on hyvä selvittää ennen kevytyrittäjäksi ryhtymistä 

Kevytyrittäjän on hankittava asianmukaiset vakuutukset siinä missä muidenkin. Kevytyrittäjän vakuutukset voivat alkuun tuntua hähmäiseltä kokonaisuudelta, mutta onneksi asia on lopulta varsin yksinkertainen. Tässä artikkelissa paneudumme kevytyrittäjän vakuutuksiin.  

Usein ainoa kevytyrittäjille pakollinen vakuutus on yrittäjän eläkevakuutus eli YEL-vakuutus. Vakuutuksen hankit itse joko kevytyrittäjäpalvelun kautta tai suoraan valitsemaltasi eläkevakuutusyhtiöltä. YEL-vakuutus on pakollinen vain silloin, kun ennalta määritetty tulomäärä ylittyy. 

Kevytyrittäjän vakuutukset

Mutta eivät ne vakuutukset tähän jää. Autolla liikkuessasi tarvitsee toki myös lakisääteisen liikennevakuutuksen, mutta sellainen on jo kaikilla auton omistavilla, ainakin toivottavasti. Terveyden- ja sairaanhoitoalan yrittäjät tarvitsevat myös potilasvakuutuksen, mutta kevytyrittäjyys on toki ylipäätään vähän haastavampaa näillä aloilla, koska ne ovat luvanvaraisia.  

Yleensä laskutuspalveluihin ei kuulu näitä vakuutuksia, vaan kevytyrittäjän tulee hoitaa ne itse. Muissa kuin yllä mainituissa kevytyrittäjän vakuutuksissa voi olla isoja eroavaisuuksia riippuen siitä, mitä laskutuspalvelua käyttää. Laskutuspalvelu vakuutukset ovat yleensä vastuuvakuutus, tapaturmavakuutus oikeusturvavakuutus ja konsulttivastuuvakuutus. Jotta vakuutukset astuvat varmasti voimaan, jotkin laskutuspalvelut saattavat kuitenkin vaatia työnaloitusilmoituksen tekemistä ennen ensimmäistä työkeikkaa kevytyrittäjänä. Ilmoituksen voi tehdä sähköisesti kyseisen laskutuspalvelun verkkosivujen kautta, eikä se maksa mitään. Aikaa kuluu muutama minuutti. 

Kattavat kevytyrittäjän vakuutukset 

Mitä kevytyrittäjän vakuutukset sitten kattavat? Kevytyrittäjän vastuuvakuutus kattaa pääsääntöisesti toimeksiantajalle tai ulkopuoliselle aiheutuneita henkilö- ja esinevahinkoja. Jos siis olet tumpelo ja rikot esimerkiksi kallisarvoisen posliinivaasin, korvaa vakuutus tämän. Vakuutus ei kuitenkaan korvaa puutteellisesta ammattitaidosta tai törkeästä huolimattomuudesta johtuvia vahinkoja. Vakuutusturvan ulkopuolelle voi jäädä myös sellainen toiminta, joka vaatisi työtapaturma- tai ammattitautilain mukaisen vakuutusturvan. 

Konsulteille on konsulttivastuuvakuutus. Se turvaa nimensä mukaisesti konsulttitoiminnassa sattuneita vahinkoja. Esimerkkinä mainittakoon tilanne, jossa tekemäsi suunnitteluvirhe aiheuttaa vahinkoa tilaajalle tai ulkopuoliselle. Vakuutusehdot kannattaa tutkia läpi tarkasti. Kattaako vakuutus esimerkiksi liikkeenjohdon konsultoinnin tai kuntoarvioiden tekemisen? Kevytyrittäjän oikeusturvavakuutuksesta on apua, jos päädyt toimeksiantojesi takia syystä tai toisesta oikeussaliin. Tällöin sinulle voidaan korvata välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut. Tapaturmavakuutus puolestaan tarjoaa turvaa kevytyrittäjäpalvelun kautta tekemissäsi töissä sattuvien tapaturmien varalle. Työmatkat ja työstä aiheutuneet ammattitaudit jäävät kuitenkin lähtökohtaisesti vakuutusehtojen ulkopuolelle. Kevytyrittäjä voi olla velvoitettu vakuuttamaan itse sellaisen toiminnan, joka kuuluu työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen vakuutusturvan piiriin. 

Tarkasta kevytyrittäjän vakuutukset huolella 

Kevytyrittäjyyteen kuuluu olennaisesti tiettyjen asioiden ulkoistaminen laskutuspalvelulle. Tähän ulkoistettavaan könttään kuuluvat myös vakuutukset. Laskutuspalvelujen tarjoamat vakuutukset vaihtelevat yrityksittäin, joten ole todella tarkkana näissä, ennen kuin laitat nimeäsi yhteenkään paperiin. Myös vakuutusten veloitus on viahtelevaa. Välille se kuuluu osana laskutuspalkkiota ja välillä taas erillisenä maksuna. Huomiota kannattaa kiinnittää myös vakuutuksien laajuuteen ja siihen, mitä kaikkea ne kattavatkaan. Tämä varsinkin voi tuottaa ikäviä yllätyksiä, jos ei ole etukäteen tarkistanut kunnolla vakuutusten sisältöä. Samoin omavastuu tulee selvittää etukäteen. Se on vain omaa tyhmyyttä, jos on laiska eikä tutustu tarpeeksi etukäteen.  

Samankaltaiset artikkelit